Závěrečné práce

BYDLENÍ NOVÝ STŘÍŽKOV

Semerák Šimon

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Navrhuji kompaktní nízkopodlažní sídliště s romantikou zahradního města a zahrádkářské kolonie. Novou formu městského bydlení. Alternativu k životu v příměstských satelitech. Zkoumám udržitelné možnosti bydlení v rodinném domě, principy urbánní struktury i limity její hustoty a současně kvalitu nabízeného života. Navrhuji konkrétní prostředí na konkrétní místo, environmentálně a uživatelsky atraktivní. Rozvíjím strukturu, vytvořenou pomocí jasně definovaných parametrů, jejichž hledání bylo v počátku mojí práce klíčové. Architektonický výraz lokality zakládám na domu, jehož významnou vlastností, je schopnost adice. Princip „slepování“ jeho kvalitu zesiluje. Pracuji s veřejným prostorem, jako s prostorem pro obydlení, přivlastnění, interakci. Nabízím bydlení v domě, vybízím k obývání venku.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.