Výstava ateliérových prací

BYTOVÝ DŮM, JIHLAVA

Bc. Karel Kajnar

Anotace

NÁVRH BYTOVÉHO DOMU V HISTORICKÉM CENTRU JIHLAVY JE REAKCÍ NA PŘETRVÁVAJÍCÍ SITUACI STAVU VEŘEJNÉHO ŽIVOTA V TOMTO MĚSTĚ. DŮM SE SNAŽÍ NÁVÁZAT NA HISTORICKÝ A FUNKČNÍ KONTEXT JIHLAVSKÉHO BYDLENÍ. DÁLE TAKÉ ZPŘÍJEMNIT A PŘIBLÍŽIT KONCEPT DOSTUPNÉHO BYDLENÍ PRO OBYVATELE MĚSTA. CÍLEM TOHOTO NÁVRHU JE TAKÉ SPOLU-VYTVOŘIT FUNKČNÍ PROSTOR, KTERÝ BUDE PLNIT ÚČEL ATRAKTORU LIDÍ DO CENTRA, KTERÉ SE POTÝKÁ S PROBLÉMEM SUBURBANIZACE A VYLIDŇOVÁNÍ NEJEN Z OHLEDU BYDLENÍ, ALE TAKÉ Z OHLEDU KULTURNÍHO NEBO NOČNÍHO ŽIVOTA MĚSTA. TYTO HODNOTY JE POTŘEBA PODPOŘIT A UDRŽOVAT TAK, ABY SE JIHLAVA MOHLA POSTUPNĚ REGENEROVAT.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Miroslav Cikán