Diplomové práce

Městská knihovna v Kutné Hoře

Bc. Zuzana Palečková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Kutná Hora je město zapsané v seznamu kulturního dědictví UNESCO díky svým památkám, jako je například chrám svaté Barbory, přesto však jeho kulturní instituce nemají odpovídající zázemí a prostory. Návrh nové městské knihovny je umístěn na volný pozemek vedle kutnohorské Sokolovny a je přímo na spojnici nádraží – historické centrum a tvoří tak pomyslnou vstupní bránu do kultury města.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.