Výstava ateliérových prací

Rastrové mesto

Bruno Pella

Anotace

Návrh sa zaoberá novou štruktúrou na mieste súčasného Nuselského mostu, ktorá bude schopná pokračovať v tranzitnosti pri navrstvení nových programov. Koncepcia rastra - 9 štvorcov pohlcuje významnú pražskú dopravnú tepnu, polemizuje s racionálnym zakladaním miest a utopisticky sa zamýšľa nad kompozičnými, ekologickými, spoločenskými a dejinnými podstatami architektúry a urbanizmu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek