Výstava ateliérových prací

Chebská vlna

Bc. Jakub Matyáš

Anotace

Návrh se zabývá transformací průmyslové zóny podél břehu řeky Ohře v novou čtvrť. Vytváří zde opět ostrov a spojuje jak oba břehy, tak území před a za viaduktem. Městská struktura se rozpadá směrem k řece, kde vzniká ideální příležitost pro bydlení.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov