Výstava ateliérových prací

KAVÁRNA A FOYER KULTURNÍHO CENTRA HŮRKA

Bc. Barbora Jurášová

Anotace

Ze zeleného údolí pronikáme do tajemného prostoru, v němž se na stěnách mihotají obrazce, které připomínají svět venku, ale přitom nás spojují s tím, co je uvnitř. Hudba linoucí se prostorem nabádá diváka proniknout do samotného nitra centra a pokud pozorovatel upře svůj pohled k nebi, může se plně ponořit do atmosféry, která ho bude provázet celým objektem.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Akad. arch. Vladimír Soukenka