Závěrečné práce

Bytový dům, Vlašim

Matyáš Petr

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Řešeným objektem je bytový dům v blízkosti centra města Vlašim. Stavba se nachází na pozemku školní zahrady vedle bývalého hřbitova. Je součástí nové liniové zástavby podél ulice Prokopova, která navazuje na nově vzniklý park přeměnou z bývalého hřbitova a parkoviště. Funkce objektu je převážně bytová. V parteru je navrženo nízkoprahové centrum pro děti a mládež, které má pomoct zlepšit místní sociální poměry. Dále jsou v parteru umístěny komerční prostory.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.