Výstava ateliérových prací

Bydlení v souvislostech

Martina Součková

Anotace

Návrh bytového komplexu cílí na seniory, lidé, kteří hledají startovní bydlení, a rodiny s dětmi. Cílem je přiblížit těmto skupinám lidí kvalitní bydlení v klidné lokalitě a hledat rovnováhu mezi úsporným a zároveň kvalitním řešením bytů a okolního prostředí.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková