Výstava ateliérových prací

ŠKOLKA, PRAHA - RADLICE

Juraj Globinovský

Anotace

Ateliérové zadanie škôlky som koncipoval na kontrastnom princípe, ktorý reflektuje kruhový tvar ako fokálny point v Radlickom údolí. Drevená ŠkOlka založená na kruhovom pôdoryse je prostredím, ktoré sa snaží vychovávať deti k objavovaniu. Uzavretá a predsa otvorená novým príležitostiam, komunite, spoločným akciám a zážitkom.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ján Stempel