Výstava ateliérových prací

Oáza v Hálkových sadech

Gabriela Vymetálková

Anotace

„Oáza v Hálkových sadech“ je název projektu, který se zabývá proměnou parku ve městě Terezín. Jedná se o město, kam se velice výrazně propsaly historické stopy, které jsou s ním spjaté, a udávají mu nezaměnitelný charakter. Funkčním centrem města je dnes Hlavní pevnost, kde se kolem náměstí ve střední části soustřeďuje většina občanské vybavenosti. A právě v jižní části Hlavní pevnosti se nachází řešené území Hálkových sadů. Tato lokalita je proto na pomezí klidnější a rušnější části, kde se často pohybují obyvatelé města i turisté. Cílem tohoto projektu je pojetí prostoru parku a jeho návaznosti tak, aby znovu skýtal atmosféru příjemné oázy.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Jitka Trevisan