Výstava ateliérových prací

Termostatická hlavice Gravelli

Martin Schönbauer

Anotace

Návrh designu termostatické hlavice pro českou značku Gravelli Při použití betonu jako hlavního materiálu produktu Inspirovaná technickou geometrií a moderní architekturou Hledání nové cesty při navrhování topenářské techniky

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Martin Tvarůžek