Závěrečné práce

Rezidence pro velvyslance

Jechová Rebeka

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Tématem bakalářské práce je rezidenční vila pro velvyslance. Vila splňuje požadavky na soukromé bydlení velvyslance, prostory pro scházení společnosti, technické zázemí a byt domovníka.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.