Výstava ateliérových prací

Bytový dům | JIHLAVA

Gabriela Zuntová

Anotace

V této studii jsem se zabývala dostavbou části bloku v historickém centru Jihlavy, který byl v sedmdesátých letech asanován. Navrhla jsem tři domy, které nabízejí byty různých kategorií a jsou propojené v druhém nadzemním podlaží společnou zahradou ve vnitrobloku.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Miroslav Cikán