Výstava ateliérových prací

Anotace

Navrhovaná mateřská škola se nachází na Rohanském ostrově v Praze. Jedná se o jednopodlažní školku, která poskytuje zázemí až 144 dětem ve věku od tří do šesti let. Hmota školky redukuje svou velikost svým členěním, které zároveň nabízí dětem různá zákoutí pro hru a prostor pro rozvíjení jejich schopností a pro přípravu do budoucnosti. Pro naše nejmladší spoluobčany je každý den plný poznávání nových situací a činností, tudíž by měli trávit čas v prostředí, které jim tyto činnosti umožní v klidu a bezpečí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.