Výstava ateliérových prací

Pavilón relaxácie a meditácie Baba

Marika Chovanová

Anotace

Stavba je situovaná v Prahe, v osade Baba. Niekoľko metrov od stavby sa nachádza zrúcanina, ktorej súčasť sa stala mojou hlavnou inšpiráciou pri návrhu meditačného priestoru. Vonkajšiu kompozíciu stavby tvorí kocka 14×14×14m a vnútornú kompozíciu tvoria priestory, využívané na verejnú, skupinovú, či individuálnu formu meditácie. Početné výhľady z priestorov pomáhajú z tohto miesta spraviť príjemné a pokojné prostredie na odpočinok.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.