Výstava ateliérových prací

Okolo Pětky cestička

Alexandra Czerneková

Anotace

Malebný a zároveň velkolepý lom Pětka v Lipnici nad Sázavou zanechává sám o sobě v návštěvníku mnoho dojmů. Je oproti ostatním lomům v okolí jedinečný tím, jak je viditelně poznamenán těžbou žuly, která v této oblasti probíhala v průběhu minulého století ve velkém. Jsou zde například polorozpadlé kamenné budovy, zrezivělé podstavce historických strojů, nebo kamenné kobky. Bohužel tyto objekty chátrají a historická stopa se pomalu vytrácí. Lom se stává předmětem vandalů a kupí se zde hromady odpadků. Projekt “Okolo Pětky cestička” má za cíl podtrhnout krásy tohoto místa a odkázat na jeho industriální minulost. Snaží se najít řešení, které povede k obnovení úcty lidí k němu. Aby mohl lom Pětka být tím místem, které vzbuzuje v člověku zvědavost a zve jej k setrvání.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. Klára Salzmann, Ph.D.