Výstava ateliérových prací

Stezka Na Randě

Ing. arch. Linda Kozlová

Anotace

Cílem projektu je vytvořit atraktivní vycházkový okruh města, který nenaruší pohledový zelený pás. Hlavní stezka se vine po severním horizontu města a propojuje zajímavé současné i historické prvky. Na východě i západě sbíhá k řece a vytváří tak uzavřený vycházkový okruh dlouhý přibližně 10 km. V západní části okruhu je zachován přirozený přírodní charakter krajiny. Naopak v místech obytných zón je vytvořen městský park či komunitní zahrady. Celý okruh je propojen drobnými prvky, které nabídnou lidem nový výhled-pohled na město Cheb.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov