Výstava ateliérových prací

Krajina kolem Železného Újezdu

Bc. Natálie Kolihová

Anotace

Diplomní seminář se zabývá rozsáhlou analýzou lokality okolo Železného Újezdu. Zdejší krajina je charakteristická nízkou hustotou zalidnění a přírodním krajinným rázem. Jemně modelovaný terén přispívá k malebnosti zdejší krajiny. Výsledkem práce je vyhodnocení řešené oblasti a problémový výkres, sloužící jako podklad pro diplomní projekt.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Klára Salzmann, Ph.D.