Výstava ateliérových prací

Komunitné centrum a polyfunkčný dom Berlín

Bc. Eva Prcinová, Zuzana Vravcová

Anotace

Projekt je zameraný na podporu bodov koncepcie Strategického plánu Berlína vypracovaného Odborom senátu pre rozvoj miest a životné prostredie. Veríme, že správnym využitím a rozložením funkčných blokov, dokážeme vybudovať zdravé mesto. Je potrebné načúvať tlkotu srdca miesta a správne ho chytiť do tanca.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.