Výstava ateliérových prací

Prázdne miesta mesta

Bc. Katarína Košutová

Anotace

Po stáročia vrstvené a formované centrum Prahy vytvorilo neopakovateľnú atmosféru, ktorú každoročne prichádza zažiť veľké množstvo návštevníkov. Čo teda bráni v tomto procese pokračovať? Brániť sa stavaniu v historickom kontexte vypovedá o podceňovaní samého seba. Obávame sa vhodnosti súdobého príspevku, hoci práve tento princíp definoval to, čo dnes na mestách najviac obdivujeme.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.