Závěrečné práce

Artplex v Praze

Bc. Monika Nováková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Václavské náměstí bývalo ve 20. století centrem filmové projekce. Hustota rozmístění kin byla jedinečná. Blok vymezující toto náměstí skrývá v nitru schátralé plně nevyužívané objekty bývalých tiskáren. Návrh koncepčně pojímá urbanismus celého bloku. Důraz je kladen na průchodnost a veřejná prostranství. Srdcem komplexu se stává barokní jízdárna, jejíž předpolí je jasně vymezeno navrženými objekty. 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.