Výstava ateliérových prací

Plavecký bazén v centru města

Bc. Gabriela Voláková

Anotace

Centrum. Sport. Odpočinek. Cílem mého návrhu bylo umístit do centra města objekt, kde si obyvatelé budou moci zasportovat a zároveň odpočinout. Navržený objekt nenarušuje okol- ní zástavbu a zcela přirozeně kopíruje svažitý terén. Hlavní využití objektu tvoří plavecký bazén. Součástí objektu je rovněž spa se saunami a menším vyhřívaným bazénem s výřivkami. Doplňkovou službou v objektu je rehabilitační centrum včetně malé tělocvičny. Směrem k ulici Hradební se nachází kavárna. Hlavní stavbu jsem doplnila 5 samostatnými objekty, které mohou sloužit k bydlení nebo komerčním účelům. Nedílnou součástí navržených objektů je vybudování pěší zóny, čímž se zvýší možnost využití daného prostoru pro odpočinek a další venkovní aktivity obyvatel.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Josef Mádr