Závěrečné práce

Obnova areálu bývalého děkanství, Horní Slavkov

Bc. Petra Janoušková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je obnova budovy děkanství a citlivá dostavba bývalého areálu novotvary, které přispějí ke vzniku nového společensko - kulturního a vzdělávacího centra ve městě Horní Slavkov.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.