Výstava ateliérových prací

Krajina Vinoře - krajinou lesů, vod a skal

Bc. Anna Sedlmajerová

Anotace

Projekt se zabývá krajinou katastrálního území obce Vinoř a z části také katastry obcí, které s Vinoří sousedí. Vinoř je jednou z městských částí Prahy. Leží na severovýchodě hlavního města. Projekt zahrnuje vymezení vycházkových tras, návrh nových cest a obnovu zaniklých cest. Trasy vedou návštěvníka po zajímavých historických nebo přírodních pamětihodnostech Vinoře a okolních obcí. Návrh detailněji rozpracovává 5 vybraných míst, kterými vycházkové trasy procházejí. Snaží citlivě reagovat na charakter krajiny a pomocí drobných zásahů ji zobytňovat. Návrh bere v potaz potřeby místních i turistů a kultivuje místa, která již v současnosti slouží k různým formám rekreace v krajině.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Vladimír Sitta