Výstava ateliérových prací

Terasy Na Hřebenkách

Bc. Gabriela Blažková

Anotace

Parcela se nachází v ulici Na Hřebenkách. Je hustě zarostlá a terén je velice strmý. Budova vychází z jedné podlouhlé hmoty rozdělené na dvě menší a vůči sobě posunuté. Následným postupným odebíráním hmoty jsou vytvořeny terasy směřující na jihozápad. Budova pozvolně stoupá po svahu a je propojená s terénem na několika úrovních.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková