Výstava ateliérových prací

Hybridný blok na Smíchově

Dominika Skubeňová

Anotace

Hybridný blok sa nachádza v Prahe v časti Smíchov, na rozhraní ulíc Štefániková, V Botanice a Matoušová. Skladá sa z 2 budov slúžiacich ako administratívna budova, materská škola a fitness centrum. Administratívna budova má vchod zo Štefánikovej ulice a v suteréne sa nachádza garáž, do ktorej sa dá vojsť auto výťahom z Matoušovej ulice. 2. objekt je orientovaný na sever. Má jeden hlavný vchod do materskej školy a 2. hlavný vchod do fitness centra. Materská škola sa nachádza na prízemí. Na 2. podlaží je pochôdzna strecha slúžiaca ako ihrisko pre materskú školu. Budova má na rohu Matoušovej a Preslovej ulice 4 poschodia, ktoré patria fitness centru.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Vladimír Krátký