Diplomové práce

KLÁŠTER A PIVOVAR

Součková Barbora

Architektura a urbanismus

Anotace

Tématem diplomové práce je návrh trapistického kláštera s pivovarem na ostrově sv. Kiliána u Davle. Návrh reflektuje styl života mnichů a zároveň reaguje na své okolí

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.