Výstava ateliérových prací

Nová budova ZUŠ Horní Počernice

Martin Diviš

Anotace

Předmětem práce je návrh nové budovy Základní umělecké školy Ratibořická v Horních Počernicích, která by do budoucna mohla nahradit kapacitně a provozně nedostačující současný objekt. Návrh reflektuje reálný stavební program a tvoří tak vhodnější prostředí pro vzdělávání nové generace umělců.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Roman Koucký