Výstava ateliérových prací

MOSTO - Obchodní centrum

Bc. Štěpán Štolba

Anotace

Obchodní komplex posouvající význam mostu. Přidává stávajícímu Nuselskému mostu novou vrstvu v podobě dvou pater určených pro obchod a služby. Zároveň propojuje horní úroveň mostu se spodní úrovní Nuselského údolí. Toto propojení v současnosti chybí. Organické tvary a lesklý povrch kontrastují s hrubou konstrukcí mostu, jejíž viditelnost se snaží maximálně zachovat.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek