Výstava ateliérových prací

Hasičská zbrojnice Libeř

Tereza Říhová

Anotace

Návrh objektu hasičské zbrojnice a městských služeb byl plněn v rámci zadání od obce Libeř, kde se objekty nacházejí. Cílem bylo na předem určeném pozemku vytvořit adekvátní zázemí reflektující okolí a potřeby jednotlivých provozů a dalších funkcí. V mém návrhu vznikly dva oddělené objekty tvořící svou pozicí společný dvůr otevírající se směrem do obce. Jejich umístění umožňuje výjezd hasičských vozidel i pohyb osob v rámci dvora. Ten byl navržen tak, aby se zde dali konat hasičské sportovní akce a užili si prostor jak pracovníci, tak návštěvníci.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ján Stempel