Závěrečné práce

Uplatnění kulturně-historických hledisek v konceptu ochrany kulturní krajiny (ověřovací studie metodického přístupu)

Václav Fanta

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Práce se zabývá možnostmi aplikace metody stavebně-historického průzkumu a památkového hodnocení na kulturní krajinu. Ve dvou případových studiích (Petrovicko a Lysá nad Labem) se provede historický výzkum krajiny, hodnocení a návrh režimu rozvoje území. Uvedená metoda je použitelná. Výsledky jsou srovnány s hodnocením krajinného rázu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.