Výstava ateliérových prací

Pragovka 12

Bc. David Foud

Ocenění

Anotace

Pragovka 12 je komplex budov zahrnující objekt muzea průmyslu 20. století, bytový objekt a objekt pro lehký průmysl. To vše je navrženo na místo původní haly č. 12 v areálu Pragovky v Praze - Vysočany. Soustava objektů vzniká rozkladem původní hmoty objektu a jeho skeletu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Suske, CSc.