Výstava ateliérových prací

REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTORU KONGRESOVÉHO CENTRA

Aneta Rudelová

Anotace

Tématem této práce je revitalizace veřejného prostranství v okolí kongresového centra Praha. Celý koncept pracuje s propojením pěší dostupnosti a upřednostňuje potřeby obyvatel nad potřeby automobilové dopravy.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Klokočka