Výstava ateliérových prací

Bytový dům Stvolínky

Veronika Tomek

Anotace

Vítejte ve Stvolínkách. Na území zanedbaného zemědělského brownfieldu. Hledám pocit historické kontinuity. Stavba leží v centru obce Stvolínky, v místě původního zámeckého hospodářského dvora. Budova spojuje dvě funkce - obytnou s 10 bytovými jednotkami a základní občanskou vybavenost - malý obchod, kavárnu a ordinace zubaře a praktického lékaře. Zastavěná plocha domu je zhruba 830 m2, dům má tři podlaží. Průčelí domu je orientované směrem k návsi, která by mohla být novým centrem obce. K zadní straně domu přiléhají předzahrádky bytových jednotek, jež přecházejí v přírodní park. Tvar budovy připomíná původní sýpky, dřevěné prvky v centrální části vycházejí z tvarosloví historického hrázděného zdiva, typického pro tuto oblast.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa