Výstava ateliérových prací

HOSPODA V TURNOVĚ

Bc. Tomáš Strnad

Anotace

Realizační projekt se zabývá návrhem interiéru hospody v areálu bývalého Svobodova pivovaru v Turnově, na který jsem v předešlém semestru zpracovával architektonickou studii. Prováděcí dokumentace se vztahuje k přízemí sladovny a pivovarské věže, kde je navržen velký jídelní sál, salónek, toalety a chodba.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková