Výstava ateliérových prací

Rozšíření Supermarket WC

Adam Zajaček

Anotace

Cílem projektu bylo rozšíření a rekonstrukce již nedostačujících výstavních prostorů galerie Supermarket WC minimálními zásahy. Modulová samonosná skládačka určená pro mrazírenské boxy posloužila pro Nadstavbu a použitý lůžkový vagon zase pro Vagondílny

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.