Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Závěrečné práce

Pražské literární centrum pod záštitou Unesco

Bc. Markéta Olšiaková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je návrh literárního centra v těsné blízkosti Anežského kláštera. Návrh pracuje se současným využitím objektů Anežského kláštera a navrhuje strukturu v místě veřejného hřiště. Cílem tohoto projektu je vytvořit místo celoměstského významu.  

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.