Výstava ateliérových prací

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA PRAHA NUSLE

Bc. Jakub Černý

Anotace

Administrativní budova v Praze v Nuslích je součástí bloku budov, který ukončuje hlavní třídu ulice Otakarova. Budova má pět nadzemních podlaží a dvě podzemní podlaží. Budova má podzemní garáže s kapacitou 72 parkovacích stání, relaxační prostory ve vnitrobloku a na střeše, 5 pronajímatelných podlaží s užitnou plochou 1100 m2 na patro. Budova má konstrukci železobetonového skeletu v kombinaci s nosným jádrem a je zabalena do lehkého obvodového pláště s elegantním tmavým zasklením. Účel budovy je především administrativní činnost. Variabilní dispozice umožnují navrhnout prostor dle potřeby nájemníků. Variabilita spočívá v příčkách, podhledech a obkladech v daném prostoru.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Kordovský