Závěrečné práce

Polyfunkční soubor staveb doplňující městskou strukturu Hradce Králové

Bc. Michal Čapek

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

V rámci před-diplomové práce jsem analyzoval město Hradec Králové po stránce vývojové, funkční, dopravní a demografické. Z těchto poznatků jsem vypracoval SWOT analýzu, ze které vzešly závazné cíle pro samotnou diplomovou práci. Z 11 vybraných lokalit splňovala podmínky většiny cílů nezastavěná zóna v okolí Kongresového centra Aldis. Parcela se nachází nedaleko městského centra v blízkosti ‚Gočárova‘ velkého městského okruhu, řeky Labe a rozsáhlého parku. Návrhem je polyfunkční soubor staveb a lávka přes řeku, která posiluje životaschopnost celého území. U městského okruhu je umístěn parkovací dům, administrativní budovy a hotel pro potřeby města a kongresového centra. V jižní části pozemku se nachází bytový dům v těsné blízkosti Šimkových sadů.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.