Výstava ateliérových prací

Zámek Roztoky a okolí

Alice Zachovalová

Anotace

Návrh je rozdělen na dvě části a to na část krajinářskou, která se nachází kolem řeky a část urbanistickou, ta se zabývá zámeckým areálem. Celková myšlenka návrhu byla propojit zámecký areál s pobřežím pomocí cestní sítě. Zároveň krajinu zpřístupnit uživateli, aby se pro něj stala prostupná a uživatelsky příjemná. Pobřeží je doplněno o několik turisticky lákavých zastavení (mola, sedací schody, piknikové posezení, přístav, občerstvení u přívozu, lávka přes les). Návštěvníkům je zpřístupněn ostrov, na kterém je vybudována nová cestní síť pomocí dřevěných lávek.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Vladimír Sitta