Výstava ateliérových prací

SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ CETRUM STVOLÍNKY

Barbara Kraus

Anotace

Návrh společenského a kulturního cetra jako jedné z budov v rámci obnovy zaniklého hospodářského dvora v obci Stvolínky nedaleko České Lípy. Nová budova respektuje umístěný a rozměry původní stavby. Je navržena jako podlouhlá přízemní stavba s šikmou střechou a fasádou z lícových cihel. Kulturní a společenské cetrum má sloužit hlavně jako místo setkávání pro všechny generace. Je tvořeno dvěma klubovnami, kavárnou a společenským sálem.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa