Závěrečné práce

Doplnění městské struktury, Dejvická - Hradčanská

Bc. Romana Bedrunková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Hledám ,co je kvalitou bydlení a hledám formu, která ji nabízí. Navrhuji novou strukturu, která reaguje na okolí a specifika místa. Základní jednotkou je blok. Blok jasně definuje hranici mezi soukromým a veřejným. Byty se otáčejí do ulice-města, veřejného dění a do vnitrobloku - klid, společný prostor obyvatel. Blok otevírám a stavím na sokl, který tvoří parter.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.