Výstava ateliérových prací

Nemocnica budúcnosti Praha-Letňany

Lea Poráčová

Anotace

Nemocnica je obrovský systém, ktorý vytvára štruktúru podobajúcu sa mestu. Zjednodušene nemocnica je vlastným mestom. Vytvára štruktútu objektov rôznych funkcií, funkčných aj úžitkových. Návštevník pozná iba ambulancie, čakárne, izbu pre pacienta, či nemocničnú záhradu. Zamestnanci poznajú kotolňu, výrobu chladu a medicínskych plynov, sterilizíciu, hospodársky dvor, systém odpadových šácht, sklad materiálu, laboratória, patológiu, atď...

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Juha