Závěrečné práce

MULTIFUNKČNÍ DŮM NA SOKOLSKÉM OSTROVĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Hucek Tomáš

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je vytvoření návrhu multifunkčního objektu, jehož primární funkce jsou navázány na přilehlé sportovní stavby sokolovny, atletického stadionu a stadionu plaveckého na území Sokolského ostrova v Českých Budějovicích a těsné blízkosti historické památkové zóny města. Mezi hlavní cíle patří zejména vytvoření celoročně fungujícího objektu a jeho umístění do okolního veřejného prostoru s širším perimetrem funkčních návazností. Multifunkční objekt má sloužit jak profesionálním sportovním oddílům, tak soukromým subjektům, rekreačním sportovcům a zejména široké veřejnosti. Jeho potenciální vznik se silně opírá o místní tradici a nadále ji rozvíjí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.