Výstava ateliérových prací

PROMĚNY

Tomáš Strnadel

Anotace

V tomto semestru jsem se zabýval obnovou historické cesty z kláštera v Plasech do kláštera v Mariánské Týnici. Jedná se o bezmála 8 kilometrovou trasu, úzce svázanou s dalšími okolnostmi. Třem vybraným jsem se věnoval blíže.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. Klára Salzmann, Ph.D.