Výstava ateliérových prací

LIBEŇ 21 - experimentální studie

Kateřina Beránková

Anotace

Žijeme v období obrovských individualit. Každý z nás žije jako samostatný ostrov v širém moři. Ke klimatickým problémům se přidávají lokální, individuální. Nemoc moderního světa, který není schopný žít v kooperaci a komunitě. Přicházíme s experimentální studií. Studií, která si bere za úkol zkoušet a zkoumat, zda je možné uplatnit struktury, které by nabouraly naši silnou individualitu, bez extrému komunismu našly rovnováhu pro vytváření komunit a připojily lidi k poznání kooperace přírody. Místo uprostřed Prahy, tekoucí voda a zpěv ptáků. Zahrádky na slunci a čerstvá zelenina. Geodóm s pralesem pohlížející na druhý břeh. Amfiteátr, komunita a přátelství. Slunce zapadá, voda se třpytí a lodě se líně pohupují v rytmu. Víno, zpěv, společnost, pohoda. Komunita, které záleží na jejím okolí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Radmila Fingerová