Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výstava ateliérových prací

NÁKLÁDOVÉ NÁDRAŽÍ ŽIŽKOV

Bc. Paola Recmanová

Anotace

Řešená oblast se nachází v Praze, přesněji v Praze 3 na Žižkově. Cílem tohoto projektu je přeměna lokality na místo, kde může vzkvétat kulturní život a aktivity při zachování harmonické rovnováhy s přírodou.

Za obsah této stránky zodpovídá: Dipl. Ing. Till Rehwaldt