Závěrečné práce

Mezigenerační bydlení na Břevnově

Stojanová Nikol

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Mezigenerační komunitní bydlení v pražské čtvrti Břevnov, sloužící pro soužití seniorů a studentů, který je koncipován jako dům s pečovatelskou službou. V objektu se nachází převážně malometrážní byty, kde služby místo odborných asistentů zajišťují studenti.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.