Výstava ateliérových prací

Vršovická 2.0

Bc. Sabina Ježková

Anotace

Dané území se rozprostírá v lokalitě pražských Vršovic. V místě, kde se střetáváme s periferií uprostřed města. Místo, které se rozlévá po údolí botičského potoka a hned naráží na bariéru železnice a jejích nemíst. Uprostřed toho všeho leží Vršovická třída. Místo, kde je člověk upozaděn ve jménu rychlé dopravy a rychlého života. Cílem práce je posílit vazby a prostup do okolních lokalit. Pomoci lidem na Vršovické zůstat, a ne jít pouze skrze ni. Doplnit lokalitě to, co ji schází a upozadit to, co zde přebývá. Tak můžeme vytvořit živoucí, odolné prostředí, které přispěje ke kvalitě života místních obyvatel.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Miroslav Cikán