Výstava ateliérových prací

Obecní dům Libeň

Klára Fólová

Anotace

Návrh svým hmotovým řešením i umístěním na pozemku vychází ze situace současného objektu. Jedná se o archetypální tvar venkovského domu, k němuž je přidružen i charakteristický dvůr. Obecní dům má potenciál stát se centrem společenského dění obce, nabízí prostory pro setkávání, hru i kulturní aktivity. Budova obsahuje multifunkční sál, komerční prostor, kanceláře a 2 podkrovní byty. Sál, fungující převážně jako kavárna, je stěžejní částí objektu. Charakter tohoto interiéru je definován odhaleným dřevěným krovem a ochozem, z něhož jsou přístupné kanceláře. Byty a pronajímatelný komerční prostor jsou provozně samostatné.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ján Stempel